Отчети 2011 г.

Протокол СД ОС 31.05.2012 г.

Покана ОС 31.05.2012 г. търговски регистър

Доклад одитор 2011 г.

Годишен доклад 2011 г.

Покана търговски регистър за 31.05.2012 г.

Пълномоюно Ямболен

Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите 2011 г.