Към главната страница

Lamara_EOOD_SPOA_DR_AGM_YambolenPlc_2023_15_05_2023.pdf
2-ГФО_Ямболен_2022_SEP (1) (2) (1).pdf
CIF_Certificate_Incumbency_31_03_2023_BG (2).pdf
уведомление.pdf
Declaration_Mina_Varbanova_10_05_2023 (1).pdf
годишен доклад на одитния комитет.pdf
Представително писмо от рък. на Ямболен.pdf
отчет за дейноста а дир. за връзки с инвист.pdf
Lamara_EOOD_Certificate_Register_16_05_2023 (1).pdf
декларация чл.13.pdf
пълномощно (2).pdf
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ОСА.pdf
ПРОТОКОЛА ОТ ГОДИШНОТО ОСА.pdf
ГФО 2022 (2).xhtml